Kristjan Verbič


Kristjan Verbič

ŠOU dokumenti

Kučan in ŠV ŠOU na Dravi 1992

Prispevek za Zbornik ob 10-letnici ŠOU

Predlog sklepa za izdajo Zakona o skupnosti študentov, 5. maj 1993

Vabilo Študentske vlade pregnancem, 10. junij 1993

Vabilo na eno zadnjih sej Študentske vlade pod predsednikom Kristjanom Verbičem (z dokaj zgovornim dnevnim redom), 9. junij 1993

Dopis Ministru za šolstvo in šport Dr. Slavku Gabru, 6. januar 1992

Eden od zgovornejših sklepov Zakonodajne komisije Študentskega parlamenta, ko ji je predsednikoval Kristjan Verbič, 19. januar 1995

Pismo Kristjana Verbiča Dragu Žuri, ki priča o postopkih sprejemanja Temeljnega akta oz. Študentske ustave ter ustanavljanju vseslovenske študentske oz. med-univerzitetne športne zveze

Eno izmed vabil na zadnjo novinarsko konferenco ob dokončnem slovesu Kristjana Verbiča od ŠOU, 23. oktober 1995

Oporne točke za zadnjo novinarsko konferenco, kjer so našteti pomembni dogodki v ŠOU, s povdarkom na vlogi Kristjana Verbiča v obdobju štirih mandatov, 23. oktober 1995

Nepreklicni odstop z mesta člana Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, 24. september 1995

Eden izmed demantijev trditev, ki jih je predsednik Študentskega sveta Univerze Gregor Macedoni izrekel ob odstopu člana Sveta Kristjana Verbiča, 2. oktober 1995

Pisni odgovor poslanca Študentskega parlamenta Kristjana Verbiča na poslansko vprašanje Janeza Povha, april 1995

Ena izmed prošenj za objavo Sporočila javnosti in volivcem, 24. september 1995

"Prošnja" začasnega predsednika Študentskega sveta Univerze Kristjana Verbiča glavnemu tajniku Univerze Marjeti Vilfan za sodelovanje pri oblikovanju Statuta Univerze, 13. marec 1995

Zapisnik 1. sestanka obeh predsednikov Študentskih vlad, Študentskih parlamentov in predsednikov Zakonodajnih komisij ŠOU Maribor in ŠOU Ljubljana vsled priprave Temeljnega akta Samoupravne skupnosti študentov Slovenije, 10. januar 1995

Zgovorna zahvala Kristjana Verbiča volivkam in volivcem za ponovno izvolitev v Študentski parlament in hkrati prvi primer objave uradnih ur poslanca

 

ŠOU članki

Delo: Sobotna priloga: avtor pisma bralcev "Med algami in muljem", kot odgovor na pismo takratnega predsednika Študentske vlade Valterja Kobala spričo članka "Šou tone globoko", 1. julij 1995

Delo: avtor sporočila za javnost, 25. september 1995

Večer: avtor sporočila za javnost, 25. september 1995

Delo: avtorski članek Obeti in pasti globalizacije, 26. november 1998

Tribuna: Zakon med študenti, 19. oktober 1993

Republika o smelih načrtih nove Študentske vlade, 6. januar 1993

Tribuna poroča o delu ŠOU, 8. marec 1994

Republika poroča o okrogli mizi, ki jo je organizirala Študentska vlada o predlogu Zakona o visokem šolstvu, 16. marec 1993

Delo izdatno poroča o spornem poslovanju ŠOU, 5. oktober 1994

Tribuna poroča o delu Študentskega parlamenta, 7. december 1993

Novice poročajo o volitvah v Študentski parlament, 3. november 1995

Mladina poroča o volitvah v Študentski parlament, 3. november 1994

Dnevnik poroča o odstopu člana Študentskega sveta Univerze Kristjana Verbiča, 25 september 1995

Dnevnik izdatno poroča o spornem poslovanju ŠOU, 21. februar 1996

Dnevnik poroča o odstavitvi predsednika Študentskega parlamenta Dominika S. Černjaka ter njegovega podpredsednika in predsednika Zakonodajne komisije Kristjana Verbiča, 13. maj 1995

Večer poroča o odstopu člana Študentskega sveta Univerze Kristjana Verbiča v luči okoliščin izvolitve novega Rektorja, 26. september 1995

Slovenec poroča o konstituiranju novega Študentskega parlamenta, 12. november 1994

Republika poroča o odstopu člana Študentskega sveta Univerze Kristjana Verbiča, 25. september 1995

Slovenec poroča o aktivnostih ŠOU v sklopu svetovnega dne boja proti AIDS- u, 1. december 1992

Republika poroča o tiskovni konferenci Študentske vlade, na kateri je temeljito predstavila svoj program po posameznih resorjih, 29. januar 1993

Novice poročajo o bližnjih volitvah za mandatarja Študentske vlade in kandidaturi Kristjana Verbiča, 23. november 1992

Mladina poroča o odstopu člana Študentskega sveta Univerze Kristjana Verbiča v luči okoliščin izvolitve novega Rektorja, 26. september 1995

Mladina poroča o okoliščinah razrešitve Kristjana Verbiča z mesta podpredsednika Študentskega parlamenta in predsednika Zakonodajne komisije, ker je opozarjal na neprevilnosti in predlagal uvedbo odškodninskega postopka zoper direktorja ŠOU Vilija Grando, 25. maj 1995

Delo: Verbičevo slovo od ŠOU, 25. oktober 1995

Delo poroča o namestitvi prvega kondomata in drugih aktivnostih ŠOU ob bližajočem se svetovnem dnevu boja proti AIDS-u, 27. november 1992

Delo poroča s seje Študentskega parlamenta, 24. marec 1995

Delo poroča o okoliščinah odstavitve predsednika Študentskega parlamenta Dominika S. Černjaka ter njegovega podpredsednika in predsednika Zakonodajne komisije Kristjana Verbiča, 13. maj 1995

Delo poroča o konstituiranju novega Študentskega parlamenta, 12. november 1994

Delo poroča o seji Študentskega parlamenta, na kateri se je razvila burna polemika ob poročilu direktorja ŠOU, 10. september 1994

Delo v Sobotni prilogi izdatno poroča o zlorabah v ŠOU, 22. oktober 1994

Republika poroča o delovnem obisku Študentske vlade na Ministrstvu za šolstvo, 2. marec 1993

ŠOU INFORMATOR je vsekakor predstavljal pomembno in daljnosežno potezo v nizu pionirskih akcij nove Študentske vlade. Mesečnik ŠOU Informator je vključeval vse pomembne informacije o delu ŠOU in bil razposlan na domače naslove vseh študentov ljubljanske Univerze. Projekt je bil ukinjen kmalu po razrešitvi Kristjana Verbiča z mesta predsednika Študentske vlade. V pričujoči - drugi številki - lahko preberete njegov manifestni uvodnik. (marec 1993)

Na drugi strani ŠOU INFORMATORJA pa lahko preberete strnjeno poročilo o delu Študentske vlade

Tribuna: umetniško-provokativni opis razmer v ŠOU izpod peresa Kristjana Verbiča: "Janez, ..., hoče samopotrditev", 31. januar 1994

Delo v Sobotni prilogi opisuje "kriminalno" dogajanje v ŠOU, pri čemer delovanje in vlogo Kristjana Verbiča nazorno opredeli kot najbolj glasno izjemo, 10. junij 1995

Republika poroča o "Poslednjem žuru stare Študentske vlade" in opisuje okoliščine izvolitve novega mandatarja Kristjana Verbiča, 4. december 1992

Slovenec poroča o izvolitvi in programskih smernicah novega mandatarja Študentske vladeKristjana Verbiča, 6. december 1992

Tribuna poroča o poslanskih klubih v Študentskem parlamentu in predstavlja njihov ustroj in delovanje, 22. februar 1994

Tribuna: Intervju s predsednikom Študentske vlade Kristjanom Verbičem: "Nabrusimo kose", 8. junij 1993

 

ŠOU teksti

 

Kristjan Verbič je precej po odhodu s ŠOU, na pobudo Prof. Dr. Jožeta Vogrinca - za seminar pri predmetu Sociologija množičnih medijev, pripravil zanimivo seminarsko nalogo: "Podoba ŠOU v javnih občilih (s poudarkom na dnevnem tisku)"

Prispevek za Zbornik ob 10-letnici ŠOU, ki ga je Kristjan Verbič napisal po številnih prošnjah in zagotovilih s ŠOU, da pripravljajo ustrezno obeležitev desetletnice, v sklopu česar bo izšel tudi zbornik s prispevki dotedanjih predsednikov. Gre za slikovit opis dogodkov v času Kristjanovega delovanja na ŠOU, ki pa seveda ni bil nikdar objavljen - doslej

 

ŠOU video

 

Poročilo študentske vlade na eni od sej študentskega parlamenta, ki jo je zabeležila študentska televizija (ŠOU TV) - projekt, ki ga je zasnoval in vodil takratni svetovalec Študentske vlade Kristjan Verbič. Žal je bil omenjeni projekt po dobrem letu dni uspešnega delovanja in kmalu po odstavitvi Kristjana Verbiča z mesta predsednika Študentske vlade ukinjen.

TV Slovenija: Žarišče (soočenje v sklopu TV dnevnika)
Voditeljica: Jasna Tepina; Sodelujoča: Janez Povh in Kristjan Verbič
Številne utemeljene kritike, ki jih je poslanec Študentskega parlamenta Kristjan Verbič naslavljal na vodstvo ŠOU v Ljubljani je pripeljalo do televizijskega soočenja med njim in predsednikom parlamenta ter vodjo takratne desne večine Janezom Povhom.

Še en prispevek ŠOU TV, tokrat z mednarodne konference Slovenija v Evropi, ki se je leta 1992 odvijala v ljubljanskem Smeltu in na kateri je sodeloval tudi svetovalec predsednika študentske vlade Kristjan Verbič.

Ena od sej Študentske vlade 1992.

Špica ŠOU TV in šokantni posnetek s koncerta Big foot mama na prireditvi Pankrti za predsednika (1992).

ŠOU TV: Seja študentske vlade, na kateri je svetovalec študentske vlade Kristjan Verbič zaradi projekta ŠOU TV deležen očitkov ministra za založništvo in medije Andraža Zorka. (oprostite za dokaj robato izrazoslovje na posnetku)

Posnetek ŠOU TV s koncerta Tomaža Pengova v sklopu študentskih večerov v Klubu K4, ki jih je v letih 1991-92 pripravljal Kristjan Verbič.

ŠOU TV: Kristjan Verbič vodi tiskovno konferenco pred prireditvijo (katere avtor in organizator je bil) "Pankrti za predsednika", na kateri sodelujejo legendarni Pankrti, direktor Založbe kaset in plošč RTV Ivo Umek, direktor Založbe M&M Marjan Horvat in Gregor Tomc. Prireditev je v izhodišču nastala ob izidu zgoščenke "Pankrti: Zbrana dela" ter pesniške zbirke Petra Lovšina in Gregorja Tomca: "V službi rokenrola". Začetni okvir pa je prireditev vsekakor prerasla že z spremljevalno zgodovinsko razstavo in "zvezdniškim" nogometnim turnirjem, tako da je imela politično, športno, kulturno in žurersko dimenzijo ter je potekala preko celega dne v zgodnje jutranje ure. To je bil hkrati - zaradi pre-masovne udeležbe - tudi zadnji koncert na prostem v Študentskih domovih.

ŠOU TV: Posnetek nogometnega turnirja v sklopu prireditve >Pankrti za Predsednika<, na katerem so sodelovale tudi ekipe Radia študent, Glasbenih zvezd, Mladine in študentske vlade.

TV Slovenija: Univerzitetni razgledi Daljši pogovor z vodjo opozicije v študentskem parlamentu Kristjanom Verbičem.

TV Slovenija: Studio City: študentske demonstracije za subvencionirano prehrano

TV Slovenija: Studio City: Mladinska in študentska organiziranost Voditelj: Bojan Krajnc Gosta v studiu: Gorazd Drevenšek in Kristjan Verbič Prispevku iz študentskih demonstracij za subvencionirano prehrano sledi daljši pogovor v studiu

TV Slovenija: ŠOU na Dravi 1997; izjava: Ludvik Toplak in Kristjan Verbič

POP TV: 24 UR: Prva javna predstavitev knjige Kristjana Verbiča "Lukna" in začetki mednarodnega srečanja pesnikov in pisateljev Medana

Kanal A: Poročila: Tiskovna konferenca Kristjana Verbiča

Prva vest na poročilih je bila tistega dne (leta 1993) tiskovna konferenca, ki jo je pred Tivolskim gradom pripravil odstavljeni predsednik Študentska vlade ŠOU v Ljubljani Kristjan Verbič.

TV Slovenija: Dnevnik: Prispevek ob tiskovni konferenci, ki jo je pred Tivolskim gradom pripravil nelegitimno odstavljeni predsednik študentska vlade ŠOU v Ljubljani Kristjan Verbič.

TV Slovenija: Pro et contra: 25. maj 1993 - Dan radosti
Voditelj: Tomaž Perovič
Sodelujoči: Dr. Lojze Marinček, Mag. Peter Volasko, Dr. Darko Štrajn in Kristjan Verbič
Precej burno soočenje, kot posledica napadov politične desnice na prireditev Dan radosti, ki jo je Študentska vlada pod vodstvom Kristjana Verbiča organizirala 25. maja 1993 v nabito polnih ljubljanskih Križankah. Šlo je za prvo "obeležitev" nekdanjega Dneva mladosti po zamenjavi družbene ureditve, ki je v času Demosove vlade naletela na prejkoslej pričakovano žolčno reakcijo s strani nekaterih političnih krogov in družbenih skupin.

ŠOU TV: živahen utrip s seje Študentskega parlamenta 1992.

ŠOU TV: začetki prodaje subvencioniranih bonov za študentsko prehrano.

ŠOU TV: Prvi ŠOU na Dravi zaključek veslaške tekme med študentskima vladama Maribora in Ljubljane na Lentu 1992.

ŠOU TV: nagovor pobudnice veslaške tekme oz. prireditve ŠOU na Dravi Vanje Borovac zbranim predstavnikom univerz in študentov v Vodnem stolpu na Lentu.

ŠOU TV: Kristjan Verbič zaključi koncert v ŠTUK-u, kot sklepni del prireditve ŠOU na Dravi.

TV Sovenija: Univerzitetni razgledi
Alen Kavčič se iz mariborskega studia pogovarja z novoizvoljenim mandatarjem Študentske vlade Kristjanom Verbičem, ki sedi v ljubljanskem studiu.

TV Slovenija: Tednik
Avtor prispevka: Esad Babačič
Preostala kandidata za predsednika Študentske vlade Matej Kurent in Kristjan Verbič se
soočata tudi s srpom in vilami.

ŠOU TV: Zaključek javnega soočenja kandidatov za predsednika Študentske vlade v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Zanimivo dogajanje s številnimi obrazi takratne ŠOU (1992).

TV Slovenija: Studio Luwigana: prispevek o dogajanju na ŠOU septembra 1995, ko je Kristjan Verbič ob volitvah Rektorja odstopil kot član Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Predstavljeno je tudi dogajanje okrog študentske ustave ter začetki potovanj Dominika S. Černjaka.

TV Slovenija: Žarišče
Prof. Dr. Ivan Svetlik in Kristjan Verbič komentirata okoliščine izvolitve Prof. Dr. Alojza Kralja za novega Rektorja Univerze v Ljubljani.

TV Slovenija: Dnevnik: prispevek o okoliščinah zmanjšanja proračunske postavke za subvencioniranje študentske prehrane.

TV Slovenija: prispevek o zapletih s subvencioniranjem študentske prehrane ter odhodu Kristjana Verbiča iz ŠOU.

TV Slovenija: Prispevek o razlogih Kristjana Verbiča za njegov dokončni odhod iz ŠOU ter podpisovanju peticije zaradi zapletov pri subvencioniranju študentske prehrane.


TV Slovenija: RPL: gost v studiu pred volitvami v Študentski parlament Kristjan Verbič, ki domnevno združuje študentsko in mladinsko levico.

TV Slovenija: Dnevnik: Poročilo z novinarske konference Kristjana Verbiča ob predstavitvi liste Odprtih oči pred volitvami v Študentski parlament 1994

Kanal A : Poročila: Prispevek o poteku volitev v Študentski parlament 1994.

TV Slovenija: Dnevnik: Prispevek o poteku volitev v Študentski parlament 1994.

TV Slovenija: Univerzitetni razgledi: Poročilo in komentarji s prvega zasedanja Študentskega parlamenta Slovenije (ŠOU LJ in ŠOU MB)

TV Slovenija poroča o spornem poslovanju ŠOU

TV Slovenija: Studio Luwigana: v studiu se direktor ŠOU Vili Granda in predsednik Študentske vlade Mitja Štular soočita s poslancem Kristjanom Verbičem.


 
Kristjan verbič Bibliografija Civilna Družba Dokumenti Kristjan verbič - Glasba Literatura Prireditve ŠOU Srečanja Znanost Video SMS Volitve 96