Kristjan Verbič


Kristjan Verbič

Stranka mladih Slovenije


Z vstopom v Stranko mladih Slovenije aprila 2004 je Kristjan Verbič želel odpraviti senčne plati njenega delovanja, k čemur ga je vzpodbudilo vztrajno nagovarjanje nekaterih vidnejših članov in funkcionarjev, predvsem pa ocena večine članstva ter širše politične javnosti, da je tedanje vodstvo zagrešilo preveč resnih napak in se izdatno kompromitiralo.
Prejkoslej do te mere, da stranki ne omogoča obstanka v parlamentarnem prostoru in s tem ustreznega vpliva na prihodnost slovenske družbe. Takšno stanje je Kristjan Verbič pripoznal kot veliko škodo, saj je bil prepričan, da bi lahko SMS - seveda ob prepotrebnih spremembah v vodstvu in načinu delovanja - spričo njenega takratnega potenciala pomembno prispevala k izboljšanju družbenih razmer in življenja vseh državljanov.

Zato in izključno s tem motivom se je Kristjan Verbič na kongresu julija 2004 odločil kandidirati za predsednika Stranke mladih Slovenije, kar (že sámo kandidaturo!) pa mu je obstoječe vodstvo - ne oziraje se na sredstva, metode in posledice - onemogočilo. Tako se je s kongresom zavestno kršenje strankinih aktov, demokratičnih standardov in posledično zakonodaje žal še poglobilo in v perspektivi utrdilo, kar se je nazorno pokazalo tudi pri postopkih in pripravah na državnozborske volitve 2004. Ker nastale razmere v SMS niso dopuščale nikakršnega upanja na spremembe načina delovanja stranke ter na njen kakorkoli pozitiven prispevek v slovenskem družbeno-političnem prostoru, je Kristjan Verbič v zadnjih dneh avgusta 2004, s številnimi drugimi člani stranke, iz SMS izstopil.

SMS Dokumenti

Pobuda za preizkus zakonitosti liste kandidatov SMS, ki jo je Kristjan Verbič vložil na Republiški volilni komisiji 11. septembra 2004 - kot se je izkazalo prepozno

Izstopi in razpust Iniciativnega odbora Brezovica, 27. avgust 2004

Izstopi in razpust Iniciativnega odbora Trbovlje in Iniciativnega odbora Hrastnik, 27. avgust 2004

Izstopi in razpust Iniciativnega odbora Kamnik, 27. avgust 2004 (E-obvestilo)

Zadnje pismo, ki ga je z aktualnimi vprašanji Kristjan Verbič naslovil na organe SMS, na katerega pa kot že ničkolikokrat prej ni prejel odgovora, 13. august 2004

E-pismo, ki ga je Kristjan Verbič prejel v vednost od predsednika Iniciatvnega odbora SMS Trbovlje Jureta Gorjupa in predsednice Iniciativnega odbora Hrastnik Jasne Dvornik, v katerem se omenjena iniciativna odbora, skupaj z 92 člani SMS, pridružujeta
zahtevi Lokalnega odbora SMS Laško ter protestirata proti postopkom določanja delegatov na Kongresu SMS. Pobuda na razsodišču ni bila nikoli obravnavana(!) prejeto: 16. junij 2004

E-pismo, ki ga je Kristjan Verbič prejel v vednost od predsednika Lokalnega odbora Cerknica Mihe Belca, v katerem slednji opozarja na dogajanje v programski skupini ter postopke določanja delgatov na Kongresu SMS, prejeto: 19. junij 2004

E-pismo, ki ga je Kristjan Verbič prejel v vednost od predsednika Iniciatvnega odbora SMS Trbovlje Jureta Gorjupa in predsednice Iniciativnega odbora Hrastnik Jasne Dvornik, v katerem omenjena iniciativna odbora, skupaj z 92 člani SMS, zahtevata razveljavitev postopkov določanja delegatov SMS na Kongresu. Pobuda na razsodišču ni bila nikoli obravnavana(!) prejeto: 23. junij 2004

E-pismo, ki ga je Kristjan Verbič prejel v vednost od predsednika Iniciatvnega odbora SMS Trbovlje Jureta Gorjupa, v katerem slednji ogorčeno povprašuje o nezaslišanih postopkih določanja delegatov na Kongresu SMS, prejeto: 19. junija 2004

E-pismo, ki ga je Kristjan Verbič prejel v vednost od predsednika Lokalnega odbora SMS Laško Robija Lesičarja. Gre za zahtevo Razsodišču SMS za presojo postopkov določanja delegatov na Kongresu SMS, prejeto: 13. junij 2004


SMS članki

Delo Osrednji dogodek dneva Verbič, pokvaril, Kongres, 5. julij 2004Delo v osrednjem dogodku dneva opisuje dogajanje na Kongresu SMS in vlogo Kristjana Verbiča na njem, 5. julij 2004 (1. del)

Delo Osrednji dogodek dneva Verbič, pokvaril, Kongres, 5. julij 2004Delo v osrednjem dogodku dneva opisuje dogajanje na Kongresu SMS in vlogo Kristjana Verbiča na njem, 5. julij 2004 (2. del)

Novice: Konec pravljice, 14. julij 2004

Novice izdatno pišejo o dogajanju na izza Kongresa SMS, 7. julij 2004 (1.del)

Novice izdatno pišejo o dogajanju na izza Kongresa SMS, 7. julij 2004 (2.del)

Primorske novice: Černjak ostal, 6. julij 2004

Dnevnik poroča o opozorilih Kristjana Verbiča na grožnje neposlušnim članom SMS, 3. julij 2004

Delo opisuje razmere pred začetkom Kongresa SMS, 2. julij 2004

Žurnal: Ali lahko Verbič reši SMS, 2. julij 2004

Delo piše o dogajanju v SMS pred Kongresom, 29. junij 2004

Novice: Spet bo ŠOU, 30. junij 2004

Novice temeljito opisujejo predkongresno dogajanje v SMS, 30. junij 2004 (1. del)

Novice temeljito opisujejo predkongresno dogajanje v SMS, 30. junij 2004 (2. del)

Dnevnik: V SMS spet vroče zaradi nepravilnosti, 28. junij 2004

Novice, 21. april 2004

Mag, 21. april 2004

Demokracija, 22. april 2004

Delo v obsežnem članku poroča o "velikih težavah SMS", 22. april 2004

Delo poroča o treh strujah v SMS, 16. april 2004

Dnevnik v Tarči poroča o razlogih Kristjana Verbiča za neudeležbo v SMS in na volitvah v Državni zbor, 6. oktober 2000

Mladina napoveduje ustanovitev SMS, 31. julij 2000

Novice napovedujejo ustanovitev SMS, 22. junij 2000


 
Kristjan verbič Bibliografija Civilna Družba Dokumenti Kristjan verbič - Glasba Literatura Prireditve ŠOU Srečanja Znanost Video SMS Volitve 96