Kristjan Verbič


Kristjan Verbič

Srečanja

Predstavitev referata na Praški Akademiji znanosti

Samostojni referat "Motrenje procesov in razmerij med ekonomijo, kulturo in politiko v globalnem kontekstu", ki ga je Kristjan Verbič predstavil na mednarodni znanstveni konferenci "Globalizacija in človekove pravice", na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 14. in 15. decembra 2000 (v širši obliki objavljeno tudi v reviji Anthropos, 2001, 4/6)

Samostojni referat "Zaton patriarhata in reprodukcija identitet v perspektivi informacijske družbe", ki ga je Kristjan Verbič predstavil na znanstveni konferenci "Psihologija ter interdisciplinarne študije", na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 19. decembra 2003

Samostojni referat "Vloga Slovanov v novi Evropi", kot poslovenjena verzija angleškega originala, ki ga je Kristjan Verbič predstavil na mednarodni znanstveni konferenci "Čehi in Nemci v konceptih in politiki T. G. Masaryka", na Akademiji znanosti Češke republike, 6. in 7. decembra 2002 (objavljeno tudi v Novi reviji avgust/september/oktober 2003)

Samostojni referat "Problemske perspektive v filozofiji športa", kot poslovenjena verzija angleškega originala, ki ga je Kristjan Verbič predstavil na mednarodni znanstveni konferenci "Mednarodni posvet o filozofiji športa", na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, od 19. do 21. novembra 2003 (objavljeno tudi v zborniku konference)

Državljanska kultura

Državljanska kultura - Program 99

Poslovno komuniciranje

Kulturno umetniške vsebine

Verstva in etika

Vzgoja za mir, družino in nenasilje

Vzgoja za mir, družino in nenasilje - Program 99

Logika

Prostovoljno socialno delo


 
Kristjan verbič Bibliografija Civilna Družba Dokumenti Kristjan verbič - Glasba Literatura Prireditve ŠOU Srečanja Znanost Video SMS Volitve 96