Kristjan Verbič


Kristjan Verbič

Znanstveni teksti

Avtorski prispevek Kristjana Verbiča "Jasno naprej", objavljen v "novoletni" številki Šolskih razgledov, 18 december 1999

Izvirni znanstveni članek "Motrenje procesov in razmerij med ekonomijo, kulturo in politiko v globalnem kontekstu", ki ga je Kristjan Verbič predstavil na mednarodni znanstveni konferenci "Globalizacija in človekove pravice", na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 14. in 15. decembra 2000 (v širši obliki objavljeno tudi v reviji Anthropos, 2001, 4/6)

Daljša verzija izvirnega znanstvenega članka "Motrenje procesov in razmerij med ekonomijo, kulturo in politiko v globalnem kontekstu", objavljena tudi v reviji Anthropos, 2001, 4/6

Seminarska naloga iz Sociologije naroda in nacionalizma pri Prof. Dr. Rudiju Rizmanu

Seminarska naloga iz Politične ekonomije pri Prof. Dr. Bogomirju Kovaču: "Strategija razvoja slovenskega gospodarstva"

Seminarska naloga iz Sociologije kulturnih formacij pri Prof. Dr. Iztoku Saksidi: "Resor za kulturo in kulturna politika v ŠOU LJ "

Seminarska naloga iz Specialne didaktike Sociologije pri Prof. Dr. Alojziji Židan: "Kognitivne učne metode in pristopi"

Izvirni znanstveni članek "Problemske perspektive v filozofiji športa", kot poslovenjena verzija angleškega originala, ki ga je Kristjan Verbič predstavil na mednarodni znanstveni konferenci "Mednarodni posvet o filozofiji športa", na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, od 19. do 21. novembra 2003 (objavljeno tudi v zborniku konference)

Izvirni znanstveni članek "Vloga Slovanov v novi Evropi", kot poslovenjena verzija angleškega originala, ki ga je Kristjan Verbič predstavil na mednarodni znanstveni konferenci "Čehi in Nemci v konceptih in politiki T. G. Masaryka", na Akademiji znanosti Češke republike, 6. in 7. decembra 2002 (objavljeno tudi v Novi reviji avgust/september/oktober 2003)

Izvirni znanstveni članek "Zaton patriarhata in reprodukcija identitet v perspektivi informacijske družbe", ki ga je Kristjan Verbič predstavil na znanstveni konferenci "Psihologija ter interdisciplinarne študije", na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 19. decembra 2003


 
Kristjan verbič Bibliografija Civilna Družba Dokumenti Kristjan verbič - Glasba Literatura Prireditve ŠOU Srečanja Znanost Video SMS Volitve 96