Kristjan Verbič


Kristjan Verbič

Bibliografija

Dnevno ažurirano bibliografijo dobite na naslovu: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
pod šifro raziskovalca: 90080

 

KRISTJAN VERBIČ [90080]

Osebna bibliografija za obdobje 1992-2004ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VERBIČ, Kristjan. Motrenje procesov in razmerij med ekonomijo, kulturo in politiko v globalnem kontekstu. Anthropos (Ljublj.), 2001, letn. 33, št. 4/6, str. 246-254. [COBISS.SI-ID 21165405]

2. VERBIČ, Kristjan. Vloga Slovanov v novi Evropi. Nova revija, avgust/september/oktober 2003, let. 22, 256-257-258, str. 7-11. [COBISS.SI-ID 25441541]


1.04 Strokovni članek

3. VERBIČ, Kristjan. Obeti in pasti globalizacije : po letu 2000 : [izšlo v Delovi prilogi Znanost]. Delo (Ljubl.), 26. november 1998, let. 40, št. 274, str. 5. [COBISS.SI-ID 19557125]

4. VERBIČ, Kristjan. Prerez dneva: 3. september 1997. Nova revija, maj 1998, let. 17, št. 193, str. 25-34. [COBISS.SI-ID 18942725]


1.05 Poljudni članek

5. VERBIČ, Kristjan. Jasno naprej. Šol. razgl., december 1999, let. 50, št. 20, str. 8. [COBISS.SI-ID 21588997]

6. VERBIČ, Kristjan. Plače in nov gospodarski program. Mladina, 21 julij 2003, 29, str. 5. [COBISS.SI-ID 25405701]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. VERBIČ, Kristjan. Temeljni problemski zastavki filozofije športa. V: MACURA, Dušan (ur.), HOSTA, Milan (ur.). Filozofija športa : zbornik. Ljubljana: Fakulteta za šport, Enajsta Akademija, 2003, str. 81-82. [COBISS.SI-ID 25592837]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. VERBIČ, Kristjan. Problems perspectives in philosophy of sport. V: International conference on philosophy of sport : abstract book : Fakulteta za šport,Katedra za filozofijo športa, Ljubljana, November 19-21, 2003. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2003, str. 43. [COBISS.SI-ID 25496837]


1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji

9. VERBIČ, Kristjan. Državljanska kultura. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 1999, str. 10. [COBISS.SI-ID 21844997]

10. VERBIČ, Kristjan. Kulturno-umetniške vsebine. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 1999, str. 21. [COBISS.SI-ID 21845253]

11. VERBIČ, Kristjan. Verstva in etika. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2000, str. 153. [COBISS.SI-ID 22346757]

12. VERBIČ, Kristjan. Logika. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 1999, str. 154. [COBISS.SI-ID 21845509]

13. VERBIČ, Kristjan. Metodologija raziskovalnega dela. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 1999, str. 155. [COBISS.SI-ID 21845765]

14. VERBIČ, Kristjan. Državljanska kultura. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2000, str. 11. [COBISS.SI-ID 22345221]

15. VERBIČ, Kristjan. Kulturno-umetniške vsebine. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2000, str. 37. [COBISS.SI-ID 22345733]

16. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2000, str. 94. [COBISS.SI-ID 22346245]

17. VERBIČ, Kristjan. Poslovno komuniciranje. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2000, str. 123. [COBISS.SI-ID 22346501]

18. VERBIČ, Kristjan. Državljanska kultura. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2001, str. 9. [COBISS.SI-ID 23636997]

19. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2001, str. 143. [COBISS.SI-ID 23637253]

20. VERBIČ, Kristjan. Verstva in etika. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2001, str. 144. [COBISS.SI-ID 23637509]

21. VERBIČ, Kristjan. Poslovno komuniciranje. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2001, str. 364. [COBISS.SI-ID 23638277]

22. VERBIČ, Kristjan. Logika. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2001, str. 367. [COBISS.SI-ID 23637765]

23. VERBIČ, Kristjan. Metodologija raziskovalnega dela. Kat. progr. obvez. izbir. vsebin srednješol., 2001, str. 370. [COBISS.SI-ID 23638021]


1.20 Predgovor, spremna beseda

24. VERBIČ, Kristjan. Živjo!. Čas. krit. znan., marec 1993, str. [1]. [COBISS.SI-ID 19848965]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek

25. VERBIČ, Kristjan. Nenadoma pa konec mandata?!. Delo (Ljubl.), 5. oktober 1995, str. 2. [COBISS.SI-ID 19734021]

26. VERBIČ, Kristjan. ŠOU tone globoko : med algami in muljem. Delo (Ljubl.), 1. julij 1995, str. 42. [COBISS.SI-ID 19734789]

27. VERBIČ, Kristjan. Demanti : odmevi. Dnevnik (Ljubl. 1991), 21. maj 1996, str. 2. [COBISS.SI-ID 19922949]

28. VERBIČ, Kristjan. Demanti : pravica do odgovora. Nedelo (Ljubl.), 3. november 1996, str. 2. [COBISS.SI-ID 19917061]

29. VERBIČ, Kristjan. Demanti. Slovenec (1991), 23. maj 1996, str. 9. [COBISS.SI-ID 19915781]

30. VERBIČ, Kristjan. Še druga stran. Slov. nov., 21. maj 1996, str. 7. [COBISS.SI-ID 19923205]

31. VERBIČ, Kristjan. Koga zastopajo sindikati javnega sektorja?!. Dnevnik (Ljubl. 1991), 19.VII.2003, str. 5. [COBISS.SI-ID 25354757]


1.22 Intervju

32. VERBIČ, Kristjan. Kdo se boji študentov? : pogovor s predsednikom študentske vlade Kristjanom Verbičem. Jana (Ljubl.), maj 1993, str. 23. [COBISS.SI-ID 19913477]

33. VERBIČ, Kristjan. Mr. Kondomat. Mladina, 3. maj 1993, str. 15. [COBISS.SI-ID 19772421]

34. PREAC, Gregor, VERBIČ, Kristjan, ZORKO, Andraž. Preac vs. ŠOU. Mladina, 13. april 1993, str. 15. [COBISS.SI-ID 19885829]

35. VERBIČ, Kristjan. Ima dekana i dobre volje : studenti iz BiH u Ljubljani. Oslobođenje (Dnev. list), 1993, br. 15, god. 1, str. 14. [COBISS.SI-ID 23636485]

36. VERBIČ, Kristjan. Ustvariti možnosti za polno, ustvarjalno, dejavno, duhovno bogato, raznoliko življenje. Slovenec (1991), 8. januar 1993. [COBISS.SI-ID 19773189]

37. VERBIČ, Kristjan. Intervju [z!] Kristjanom Verbičem. Štunff, 1993, let. 1, št. 1, str. 2, 6. [COBISS.SI-ID 19863557]

38. GUSTINČIČ, Roman, MAMIČ, Tino, VERBIČ, Kristjan, ZALOKAR, Mateja. Proudly presents intervjuje z vašimi štirimi voljenimi voli. Štunff, 1993, let. 2, št. 2, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 19922437]

39. VERBIČ, Kristjan. Nabrusimo kose. Tribuna (Ljubl.), 8. junij 1993, str. 7. [COBISS.SI-ID 19858693]

40. VERBIČ, Kristjan. Beseda, ki jo morate še odkriti : Lukna brez "j" : pogovor s Kristjanom Verbičem, avtorjem knjige Lukna. Delo (Ljubl.), 6.XI.1996. [COBISS.SI-ID 19779333]

41. VERBIČ, Kristjan. Okrepiti vez med volilci in poslancem. Republika (Ljubl. 1992), 8. november 1996, str. 2. [COBISS.SI-ID 19847429]

42. VERBIČ, Kristjan. Mlade želim bolj vključiti v politiko! : Kristjan Verbič, neodvisni kandidat za državnozborske volitve. Slovenec (1991), 25. oktober 1996, str. 3. [COBISS.SI-ID 19743749]


1.23 Umetniški sestavek

43. VERBIČ, Kristjan. 27. avgust 1970 : [pesem iz zbirke pesmi, kratke proze in novel Lukna]. Antena (Ljublj.), 22. oktober 1996, št. 43, str. 30. [COBISS.SI-ID 19915269]


1.25 Drugi članki ali sestavki

44. VERBIČ, Kristjan. Študentje so za dober ŠOU in avtonomijo do univerze : Študentska organizacija v Ljubljani (ŠOU) bo volila novo vlado. Republika (Ljubl. 1992), 11. november 1992, str. 5. [COBISS.SI-ID 19772933]

45. VERBIČ, Kristjan. Projekt gum-bum : prigode hiperaktivnega svetovalca - univerzalca študentske vlade: izsek 24.-31. maj. Tribuna (Ljubl.), junij 1992, št. 10, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 19771653]

46. VERBIČ, Kristjan. Poziv študentom. Čas. krit. znan., maj 1993, str. [2]. [COBISS.SI-ID 19915013]

47. VERBIČ, Kristjan. Janez, k ..., hoče samopotrditev! : (psihološko-politični thriller v nadaljevanjih). Tribuna (Ljubl.), februar 1994, let. 44, št. 9, str. 6. [COBISS.SI-ID 19865093]

48. VERBIČ, Kristjan. Sporočilo volivcem in javnosti. Delo (Ljubl.), 25. september 1995, str. 2. [COBISS.SI-ID 19734277]

49. VERBIČ, Kristjan. Kristjan Verbič je odstopil. Dnevnik (Ljubl. 1991), 25. september 1995, str. 4. [COBISS.SI-ID 19733509]

50. VERBIČ, Kristjan. Odstop pred volitvami rektorja. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 25. september 1995, str. 3. [COBISS.SI-ID 19733253]

51. VERBIČ, Kristjan. Neodvisni kandidat za poslanca v DZ Kristjan Verbič. Naš čas., november 1996, str. 8. [COBISS.SI-ID 19784709]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.11 Diplomsko delo

52. VERBIČ, Kristjan. Globalni trendi na pragu 21. stoletja : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Verbič], 1997. 88 f. [COBISS.SI-ID 19118597]

53. VERBIČ, Kristjan. Socialna klima (s poudarkom na organizacijah v širšem smislu) : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Verbič], 1997. [COBISS.SI-ID 19118853]


2.16 Umetniško delo

54. VERBIČ, Kristjan. Lukna. Ljubljana: samozal., 1996. [138] f. [COBISS.SI-ID 57993984]

55. VERBIČ, Kristjan. Buco = Lukna, (Zeta Line, 145). Pasian di Prato: Campanotto, cop. 1998. 252 str., ilustr. ISBN 88-456-0067-X. [COBISS.SI-ID 24812]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

56. VERBIČ, Kristjan. Kristjan Verbič : neodvisni kandidat za poslanca v DZ. Ljubljana: [K. Verbič], 1996. http://www2.arnes.si/~uljff2/. [COBISS.SI-ID 19726597]

57. VERBIČ, Kristjan. Lukna. Ljubljana: [K. Verbič], 1996. Dostopno na (URL): http://www2.arnes. si/~uljff2/lukna/1.html. [COBISS.SI-ID 19726853]

58. VERBIČ, Kristjan. Ob razstavi. [S. l.: s. n.], 2000. http://www.ilbis. com/stoli/razstava.htm. [COBISS.SI-ID 22087429]

59. VERBIČ, Kristjan, VERBEC, Miha. Prešernov kulturni teden, 9.-12. februar 2000 : Gimnazija Ljubljana Šiška : [zgibanka]. Ljubljana: Gimnazija Ljubljana Šiška, 2000. zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 21703941]

60. VERBIČ, Kristjan. Dijaška iniciativa : uvod, Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti. Ljubljana, 2002. http://www.s-gls.lj. edus.si/REVOLUCIJA2/uvod.htm. [COBISS.SI-ID 25398277]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.10 Umetniška poustvaritev

61. VERBIČ, Kristjan. Tiskovna konferenca in predstavitev knjige Buco - Lukna : Business Center v Grand Hotelu Metropol v Portorožu, 18. junij 1998 ob 11. uri. Portorož, 1998. [COBISS.SI-ID 20003845]

62. REZMAN, Peter, GRAFENAUER, Niko, VERBIČ, Kristjan. Dan poezije : odprto branje ob svetovnem dnevu poezije, Ljubljana, KUD France Prešeren, 21.3.2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 25403909]


3.11 Radijski ali TV dogodek

63. KURENT, Matej, ZORE, Simon, VERBIČ, Kristjan, BABAČIĆ, Esad (ur.). Za oblast z vilami in srpom : prispevek v 40. oddaji Tednika, TV Slovenija, 10. 12. 1992, Ljubljana. Ljubljana, 1992. [COBISS.SI-ID 19778821]

64. MARINČEK, Lojze, ŠTRAJN, Darko, VERBIČ, Kristjan, VOLASKO, Peter. Pro et contra : oddaja Studio city, 31 maj 1993. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 20003589]

65. KEBER, Dušan, KRALJ, Alojz, RUS, Veljko, ŠELIH, Alenka, TOŠ, Niko, VERBIČ, Kristjan, TEPINA, Jasna (ur.). Univerza med avtonomijo in politizacijo : oddaja Omizje, 20.9.1995 na TV Slovenija, Ljubljana. Ljubljana, 1995. [COBISS.SI-ID 19806469]

66. SKUK, Nada, ZAGOŽEN, Jože, ZGAGA, Pavel, VERBIČ, Kristjan. Odnos politike do študentske problematike : okrogla miza v sklopu oddaj Volitve 96 na Radiu Študent , 24 oktober 1996 ob 20. uri. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 19895045]

67. ALBREHT, Nana, BAVČAR, Igor, JANŠA, Janez, KUŠAR, Marko, MUŽEVIČ, Andrej, POTOČNIK, Vika, PRAŠNIKAR, Dušan, RIBIČIČ, Ciril, RUPEL, Dimitrij, VERBIČ, Kristjan, TADEŠKO, Janko (ur.). Pogovor med generacijami : oddaja Očetje in sinovi na TV3, 10. marec 1996, Ljubljana. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 19801605]

68. VERBIČ, Kristjan. Predstavitev kandidata za poslanca v Državni zbor : kontaktna oddaja v živo na TV LEP (Logaški eksperimentalni program), 4.11.1996 ob 20. uri. Logatec, 1996. [COBISS.SI-ID 25404165]

69. VERBIČ, Kristjan, VERBIČ, Kristjan. Soočenje kandidatov za volitve poslancev v Državni zbor : soočenje kandidatov iz 11. volilnega okrožja, 5.11.1996 in 8.11.1996 na TV Medvode. Medvode, 1996. [COBISS.SI-ID 25404421]

70. JARH, Jožef, LENARDIČ, Marek, VERBIČ, Kristjan. Soočenje pred volitvami poslancev v Državni zbor : oddaja Soočanja v okviru projekta Volitve 96, 1. 11. 1996 na TVS ob 19.30. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 19780357]

71. VERBIČ, Kristjan. Dijaška iniciativa : intervju na TV Pika, 23.2.2002. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 25398021]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

72. VERBIČ, Kristjan. T. G. Masaryk and the role of the Slavic nations in Europe : Mezinárodni včdecká konference Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka, Praze, budova Akademie věd ČR, 6. prosince 2002 = International conference Czechs and Germans in concepts and politics of T. G. Masaryk, Praha, 6 December, Academy of Science of the Czech Republic. Praga, 2002. [COBISS.SI-ID 24679429]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

73. PEČJAK, Vid, MUSEK, Janek, BEČAJ, Janez, HORVAT, Ludvik, RIZMAN, Rudi, STRMČNIK, France, RUS, Vojan, RUS, Velko S., VERBIČ, Kristjan. T.G.Masaryk in sodobnost (etika , morala in sodobna družba) : znanstvena okrogla miza Društva T.G.Masaryk za filozofsko antropologijo, etiko ter humanistične in družbene vede, časopis Anthropos in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 23. maj 1996 v Ljubljani. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 25404677]

74. KUŠAR, Marko, MIHELJAK, Vlado, MOČNIK, Rastko, PLUT, Boštjan, ŠTRAJN, Darko, BRLEK, Igor, VERBIČ, Kristjan. Študentska gibanja nekoč - danes : okrogla miza v sklopu programa Meje demokracije - Klub mladih, Ljubljana, 23.10.1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 25404933]

75. VERBIČ, Kristjan. Motrenje procesov in razmerij med ekonomijo, kulturo in politiko v globalnem kontekstu : referat na mednarodnem interdisciplinarnem znanstvenem simpoziju Globalizacija in človekove pravice, 14. in 15. decembra 2000, Filozofska fakulteta, Ljubljana. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 22854149]

76. BIZJAK, Ivan, BOHINC, Rado, POGOREVC, Marko, MEŠKO, Gorazd, MUŠIČ, Tatjana, ALBREHT, Anica, FILIPČIČ, Katja, DEKLEVA, Bojan, SELIČ, Polona, BAŠIČ, Katja, HUSELJA, Adil, RAZPOTNIK, Špela, MIKULAN, Marija, NUSSDORFER, Vlasta, VERBIČ, Kristjan. Mladoletniško nasilje : posvetovanje in okrogla miza v Policijski akademiji, Tacen, 27.10.2003. Tacen: Policijska akademija, 2003. [COBISS.SI-ID 25405957]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

77. VERBIČ, Kristjan. Temeljni problemski zastavki filozofije športa : predavanje na strokovnem posvetu Filozofija športa, Ljubljana, 6. in 7. februar 2002. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2002. [COBISS.SI-ID 24704005]

78. VERBIČ, Kristjan. Problems perspectives in philosophy of sport : predavanje na International Conference on Philosophy of Sport, 20 November 2003, Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za šport, Katedra za filozofijo športa, 2003. [COBISS.SI-ID 25496581]


3.25 Druga izvedena dela

79. KURENT, Matej, VERBIČ, Kristjan, ZORE, Simon. Javno soočenje kandidatov za mandatarja študentske vlade : Štihova dvorana Cankarjevega doma, 18. 11. 1992 ob 15. uri, Ljubljana. Ljubljana, 1992. [COBISS.SI-ID 19780101]

80. VERBIČ, Kristjan. Novinarska konferenca Verbič Kristjana ob odstopu iz študentske organizacije : dvorišče Tivolskega gradu, Ljubljana, 4. avgust 1993. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 19919365]

81. VERBIČ, Kristjan. Novinarska konferenca kandidata Verbič Kristjana za poslanca v DZ : Knafljev prehod, Ljubljana, 7. november 1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 19788037]

82. VERBIČ, Kristjan. Tiskovna konferenca kandidata Verbič Kristjana za poslanca v DZ : ljubljanska Galerija ŠKUC, 24. oktober 1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 19916293]

83. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na Gimnaziji Šiška. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 23477765]

84. VERBIČ, Kristjan. Spoznavanje družbene ureditve : predavanja na Strokovni gimnaziji, Aškerčeva 1, Ljubljana, maj-junij 1999. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 23476997]

85. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na Gimnaziji Šiška. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 23478021]

86. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na Splošni in strokovni gimnaziji, Aškerčeva 1, Ljubljana, maj-junij 1999. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 23476229]

87. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na Srednji kemijski šoli, Aškerčeva 1, Ljubljana, maj-junij 1999. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 23476485]

88. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na Strokovni gimnaziji, Aškerčeva 1, Ljubljana, maj-junij 1999. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 23476741]

89. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na Gimnaziji Šiška. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 23478277]

90. ŠTERN, Artur, GIROTTO CAVAZZA, Oriana, VERBIČ, Kristjan. 26. Hemmingwayski večer : interaktivni večer z gosti Oriano Girotto Cavazza in Kristjanom Verbičem : Casa del Papa, Ljubljana, 5 april 2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23475973]

91. VERBIČ, Kristjan. Državljanska kultura : predavanja na Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo, Gimnazija, Ljubljana, marec-april 2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23477509]

92. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo, Gimnazija, Ljubljana, marec-april 2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23544325]

93. VERBIČ, Kristjan. Vzgoja za družino, mir in nenasilje : predavanja na GLŠ, december 2002. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24723973]

94. VERBIČ, Kristjan. Odprta šola : projekt Odprta šola "Dijaška iniciativa", oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področjku družbe, kulture in umetnosti v šolskem letu 2002/2003, Gimnazija Ljubljana Šiška. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25406213]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor - drugo

95. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 11.12.2001 : vabljeni gost pesnik Artur Štern. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23985413]

96. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 12.12.2001 : vabljeni gost igralec Jernej Kuntner. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23985669]

97. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 27.11.2001 : vabljeni gost pesnik Dane Zajc. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23969541]

98. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 28.11.2001 : vabljeni gost Gregor Skočir. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23985157]

99. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 29.11.2001 : vabljeni gost glasbenik Boštjan Gombač. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23984901]

100. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 1.2.2002 : vabljeni gost psiholog dr. Vid Pečjak. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24049925]

101. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 10.4.2002 : vabljena gostja Vesna Dolenc. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24132869]

102. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 11.1.2002 : vabljeni gost je član Nogometne reprezentance Slovenije Željko Milinovič. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24009477]

103. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 14.5.2002 : vabljeni gost pevec Jan Plestenjak. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24206853]

104. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 15.5.2002 : vabljeni gost rokometaš Mobitela Prul Urban Šilc. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24207109]

105. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 16.5.2002 : vabljeni gost balonarski veteran Grega Trček. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24207365]

106. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 28.3.2002 : vabljena gostja dr. Evita Leskovšek. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24116741]

107. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 29.3.2002 : vabljena gostja igralka Tjaša Železnik. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24116485]

108. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 31.1.2002 : vabljeni gost smučar Jure Košir. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24046085]

109. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 4.4.2002 : vabljena gostja Oriana Girotto Cavazza. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24128517]

110. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 2003 : vabljeni gost Marko, član skupine Game over, Ljubljana, 2003. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396997]

111. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 4.2.2003 : vabljeni gost Martin Strel. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 24724229]

112. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 5.2.2003 : vabljeni gost igralec Gregor Bakovič. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 24724485]

113. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 6.2.2003 : vabljeni gost pisatelj Peter Božič. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 24724741]

114. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 6.5.2003 : vabljena gostja Tinkara Kovač, pevka zabavne glasbe, flavtistka, tekstopiska, kompozitorka, aranžerka in flavtistka. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396485]

115. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 7.5.2003 : vabljeni gost Jože Mermal, predsednik Uprave BTC. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396229]

116. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 12.2.2003 : vabljeni gost pesnik Milan Dekleva. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396741]

117. Pomladni dan v Evropi = Printemps de l'Europe = Primavera de Europa = Europäischerr Frühling = Spring day in Europe : debata o prihodnosti Evrope, pod pokroviteljstvom European Schoolnet - Bruxelles, 21, marca 2003 v Ljubljani. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25395205]

118. Prvo državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja : prvo državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja, 26.4.2003, Gimnazija in Srednja kemijska šola Ruše. Ruše, 2003. [COBISS.SI-ID 25406725]


Prireditelj

119. Študent naj ve : celodnevni koncert v okviru kampanje proti zlorabi drog, 6. oktobra 1992 v parku Zvezda, Ljubljana. Ljubljana, 1992. [COBISS.SI-ID 19913989]

120. Dan radosti : prireditev je bila organizirana 25. maja 1993 ob 17 uri v Križankah, Ljubljana. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 19912453]

121. Verbičev oder : za prijatelje : dvodnevna prireditev je bila organizirana v okviru kulturno turistične prireditve Noč v stari Ljubljani 2000 , zaključek festivala Poletje v stari Ljubljani, 25. in 26. 8. 2000 od 19 - 01 ure na Starem trgu v Ljubljani. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 22520325]

122. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 11.12.2001 : vabljeni gost pesnik Artur Štern. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23985413]

123. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 12.12.2001 : vabljeni gost igralec Jernej Kuntner. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23985669]

124. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 27.11.2001 : vabljeni gost pesnik Dane Zajc. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23969541]

125. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 28.11.2001 : vabljeni gost Gregor Skočir. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23985157]

126. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 29.11.2001 : vabljeni gost glasbenik Boštjan Gombač. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 23984901]

127. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 1.2.2002 : vabljeni gost psiholog dr. Vid Pečjak. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24049925]

128. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 10.4.2002 : vabljena gostja Vesna Dolenc. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24132869]

129. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 11.1.2002 : vabljeni gost je član Nogometne reprezentance Slovenije Željko Milinovič. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24009477]

130. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 14.5.2002 : vabljeni gost pevec Jan Plestenjak. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24206853]

131. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 15.5.2002 : vabljeni gost rokometaš Mobitela Prul Urban Šilc. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24207109]

132. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 16.5.2002 : vabljeni gost balonarski veteran Grega Trček. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24207365]

133. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 28.3.2002 : vabljena gostja dr. Evita Leskovšek. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24116741]

134. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 29.3.2002 : vabljena gostja igralka Tjaša Železnik. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24116485]

135. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 31.1.2002 : vabljeni gost smučar Jure Košir. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24046085]

136. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 4.4.2002 : vabljena gostja Oriana Girotto Cavazza. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 24128517]

137. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 2003 : vabljeni gost Marko, član skupine Game over, Ljubljana, 2003. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396997]

138. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 4.2.2003 : vabljeni gost Martin Strel. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 24724229]

139. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 5.2.2003 : vabljeni gost igralec Gregor Bakovič. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 24724485]

140. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 6.2.2003 : vabljeni gost pisatelj Peter Božič. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 24724741]

141. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 6.5.2003 : vabljena gostja Tinkara Kovač, pevka zabavne glasbe, flavtistka, tekstopiska, kompozitorka, aranžerka in flavtistka. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396485]

142. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 7.5.2003 : vabljeni gost Jože Mermal, predsednik Uprave BTC. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396229]

143. Oživljanje iniciativnosti in dejavnosti dijakov na področju družbe, kulture in umetnosti : kulturni program dijakov Gimnazije Ljubljana Šiška, 12.2.2003 : vabljeni gost pesnik Milan Dekleva. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 25396741]


Umetnik

144. Javna predstavitev proze in poezije Verbič Kristjana iz knjige "Lukna" : Stolp - Galerija Sebastjana Peršolje, Šmartno 13, v Goriških brdih, 31. avgusta 1996. Šmartno, 31. 8. 1996. [COBISS.SI-ID 19740165]

145. PEROVIČ, Nataša. Prvenec Kristjana Verbiča. As (Maribor), 17. september 1996, št. 37, str. 21. [COBISS.SI-ID 19841797]

146. BLAŽIČ, Mitja. V Šmartnem "Lukna" prvič v javnosti : Kristjan Verbič in njegov knjižni prvenec. Briški časnik, jesen 1996, str. 30. [COBISS.SI-ID 19841541]

147. KOLŠEK, Peter. Kristjan Verbič: Lukna : samozaložba, 1996. Delo (Ljubl.), 26.IX.1996, 38, št. 223, str. 13. [COBISS.SI-ID 62610176]

148. B., I. Knjiga, ki ji luknje niso tuje : Kristjan Verbič je v samozaložbi izdal zbirko pesmi in novel z naslovom Lukn[j!]a. Delo (Ljubl.), 12. september 1996, str. 12. [COBISS.SI-ID 19845637]

149. MUSCHG, Adolf. Kristjan Verbič: Lukna : samozaložba, 1996. Dnevnik (Ljubl. 1991), 12. september 1996, str. 20. [COBISS.SI-ID 19745541]

150. BABAČIĆ, Esad. Kristjan Verbič: Lukna : samozaložba, 1996. Dnevnik (Ljubl. 1991), 24.IX.1996, str. 22. [COBISS.SI-ID 19772165]

151. K., K. Lukna se predstavi. Jana (Ljubl.), 17. september 1996, str. 24. [COBISS.SI-ID 19842053]

152. KO., K. Verbičeva Lukna. Lady (Ljubl.), 11. september 1996, str. 27. [COBISS.SI-ID 19845893]

153. MARINČIČ, Vesna. Verbič v Lukni. Mag (Ljubl.), 1996, 36, str. 62. [COBISS.SI-ID 19842309]

154. A., P. Z luknjo, v luknji, pri luknji - - - : Kristjan Verbič, Lukna. Republika (Ljubl. 1992), 12. IX. 1996, str. 8. [COBISS.SI-ID 19779077]

155. F., P. Kristjan Verbič - Lukna. Slovenec (1991), 2. september 1996, str. 13. [COBISS.SI-ID 19801349]

156. K., M. Večer z Lukno za poživilo in zgled. Slovenec (1991), 15. oktober 1996, str. 13. [COBISS.SI-ID 19845381]

157. P., A. Lukna v življenju, nakar še pesnjenje. Slov. nov., 10. oktober 1996, str. 13. [COBISS.SI-ID 19779589]

158. REMIAŠ, Marjana. Pomarančni literarni intermezzo. Primorska srečanja, 1997, let. 21, št. 189, str. 80. [COBISS.SI-ID 3463217]

159. S., A. Najnovejša Lukna Kristjana Verbiča dvojezično. Slov. panor., 9. julij 1997, let. 2, št. 27, str. 11. [COBISS.SI-ID 19777797]

160. R ..., E .... Lukna v Italiji. Dnevnik (Ljubl. 1991), 30. VI. 1998, str. 20. [COBISS.SI-ID 22472197]

161. V ..., T .... Lukna. Dnevnik (Ljubl. 1991), 24. VI. 1998, str. 26. [COBISS.SI-ID 22472453]

162. SCHROTT, Sašo. Z lukno nad lukno tudi v italijanščini. Slov. nov., 2 julij 1998, str. 21. [COBISS.SI-ID 19771909]

163. RAZTRESEN, Marjan. Denarne luknje v Lukni : književni ustvarjalec Kristjan Verbič je prepričan, da ga zatirajo tisti, ki bi mu lahko denarno pomagali pri izdaji italijanskega prevoda njegove knjige Lukna, izšle pred dvema letoma v samozaložbi v Sloveniji. Slov. nov., 13. avgust 1998, str. 21. [COBISS.SI-ID 19911941]

164. VALENTINI, Stefano. Kristjan Verbic: Buco - Lukna : traduzione di Jolka Milic : Campanotto, Pasian di Prato (Ud.), 1998. Hrvatska, 1999, anno 9, no. 53, str. 42. [COBISS.SI-ID 22311941]

165. MILIČ, Jolka. Slovenska poezija v Italiji. Primorske nov. (1963), 30 marec 1999. [COBISS.SI-ID 25405445]

166. MILIČ, Jolka. Slovenska poezija v italijanskih prevodih : Založba Campanotto : [izšlo v prilogi Kultura]. Primorski dnevnik, 6. april 1999, str. 6. [COBISS.SI-ID 25405189]

167. Correttore bozze : informazioni dettagliate sul libro : Buco-Lukna. [S. l.: s. n.], 2000. http://www.internetbookshop. it/ser/serdsp.asp?shop=33&isbn=884560067X&DB=104. [COBISS.SI-ID 22606085]


Avtor dodatnega besedila

168. GUSTINČIČ, Roman. Kantrege & stoli : Dom na Vidmu v Ilirski Bistrici, februar 2000 : [razstavni katalog]. Ilirska Bistrica: [s. n.], 2000. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21720069]


Kritik (ocenjevalec)

169. Prvo državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja : prvo državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja, 26.4.2003, Gimnazija in Srednja kemijska šola Ruše. Ruše, 2003. [COBISS.SI-ID 25406725]


Režiser

170. Javna predstavitev proze in poezije iz knjige "Lukna" : Dvorišče ljubljanskega Gradu, 11. september 1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 19744517]

171. Javna predstavitev proze in poezije Verbič Kristjana iz knjige "Lukna" : Stolp - Galerija Sebastjana Peršolje, Šmartno 13, v Goriških brdih, 31. avgusta 1996. Šmartno, 31. 8. 1996. [COBISS.SI-ID 19740165]

172. Verbičev oder : za prijatelje : dvodnevna prireditev je bila organizirana v okviru kulturno turistične prireditve Noč v stari Ljubljani 2000 , zaključek festivala Poletje v stari Ljubljani, 25. in 26. 8. 2000 od 19 - 01 ure na Starem trgu v Ljubljani. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 22520325]


Pisec besedila za pesmi (uglasbene)

173. Ljubezen na prvi pogled. Ljubljana: Helidon, p 1997. 1 CD (39 min, 25 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 2072380]

174. Čokoladni hiti = Chocolate hits. Ljubljana: SAZAS, 2000. 1 CD, stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 22481157]


Izvajalec

175. Zguba časa in denarja. Ljubljana: Helidon, p 1995. 1 CD (40 min, 00 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 1324092]

176. Kondomček moj. Ljubljana: Panika records, p 1998. 1 CD (34 min, 32 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 19899653]


Scenarist

177. Javna predstavitev proze in poezije iz knjige "Lukna" : Dvorišče ljubljanskega Gradu, 11. september 1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 19744517]

178. Večer z Lukno : literarni večer s predstavitvijo pesniško-proznega teksta "Lukna" Kristjana Verbiča : Klub Cankarjevega doma, Ljubljana, 11. oktober 1996. Ljubljana, 11. oktober 1996. [COBISS.SI-ID 19747845]Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 213.250.63.181(213.250.63.181)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBIB.SI


 
Kristjan verbič Bibliografija Civilna Družba Dokumenti Kristjan verbič - Glasba Literatura Prireditve ŠOU Srečanja Znanost Video SMS Volitve 96